18-04-2018

Correspondentie CGR

door telefonische aankondiging uwerzijds.
Heb conform mijn prognose tot op het moment van dit schrijven ( zaterdag 10 mei 2008, 15.40 uur) niets gehoord van de onderbezette IGZ.
Natuurlijk beseffen wij, dat de IGZ zich zelden met 120 km per uur op de linkerbaan beweegt.

Meer

18-04-2018

asd

asd hello `echo "hello"`

Meer

 

^ Boven